ساب سازان

بسته تست صنعتی شرکت ساب سازان در سال 1392 تائیدیه ایران خودرو را به دست آورد و از آن پس مصرف بخش عمده پولیش، به این شرکت واگذار گردید و به مرور در همه سالنها و سایت های ایران خودرو و پس از آن در خطوط رنگ شرکت های کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور، زامیاد، کروز، مهرکام پارس، سام صنعت، دیار خودرو و خودرو مهر، به کار گرفته شد. مرکز تخصصی و آکادمی آموزشی ساب سازان به عنوان یک مرکز برای پرورش نیروهای کاردان و به روز در زمینه پولیشکاری و نگهداری خودرو در سال 98 افتتاح شد.
ساب سازان
ساب سازان
ساب سازان
ساب سازان
ساب سازان

تولید محتوا شرکت ساب سازان