عکاسی فرش دستباف

عکاسی فرش دستباف، هنری متفاوت و جذاب در دنیای عکاسی است. هر فرش دست‌باف، مثل یک اثر هنری، هزاران سال تاریخ، تجربه و هنر اصیل ایرانی را در خود دارد. با عکاسی این آثار هنری، می‌توان به زیبایی و ظرافت هنری آن‌ها پی برد و طرح‌های ترنج و لچک و خشتی، طرح‌های ترنج ماهی و ترمه و جوشقان و بسیاری طرح‌های دیگرِ برآمده از دل تاریخ و طبیعت را در قالب تصاویر ثبت کرد. هنر اصیل فرش دستباف ایرانی شهرت جهانی دارد، هم به دلیل قدمت و ظرافت هنری، و هم به دلیل ویژگی‌های خاص بافت این نوع فرش که در تصاویر عکاسی به خوبی به تصویر کشیده می‌شود.
عکاسی فرش دستباف
عکاسی فرش دستباف
عکاسی فرش دستباف
عکاسی فرش دستباف
عکاسی فرش دستباف
عکاسی فرش دستباف
عکاسی فرش دستباف
عکاسی فرش دستباف
عکاسی فرش دستباف
عکاسی فرش دستباف
عکاسی فرش دستباف