سعید خلف بیگی عکاس ایرانی است . وی فارق التحصیل رشته عکاسی تبلیغات و مدیر اتاق عکس می باشد . شناخت نور یکی از نکات حائز اهمیت و وجه تمایز او با دیگر عکاسان هم دوره خود است . نگاه او جهان واقع گرایانه ای را به تصویر می کشد . وی که از آموزش اساتیدی چون ضیاءالدین خطیر ، پرهام تقی اف ، مهدی وثوق نیا ، حامد بدیعی ، مهسا پرنیان فر ، مسعود ملکوتی نیا و محسن امیرفراهانی بهره برده است توانسته خود را به عنوان یک عکاس صاحب سبک به جامعه هنری معرفی کند .

Saeid Khalafbeygi is Iranian Advertising Photographer and art designer . He is Graduated in Photography and also is the manager of photoroom . He has several experiences  in photography teaching in his CV .

Khalafbeygi is known because of his different style in photography . He looks at the environment as a realist that make him free from any artifices .

He is graduated under supervision of masters like Parham Taghiof and Mahdi Vosoughnia and he introduced has himself as a special stylist